...
Skip links
Lab toekomstige generaties
Lab Toekomstige Generaties

Lab Toekomstige Generaties

Afgerond

De website staat en de look & feel is een stuk "kekker" En we zijn nu vindbaar!

We wilde dat de site sneller, strakker en moderner zou worden. Er was te veel tekst. Er stonden heel veel dingen op die je alleen maar kon vinden als je wist waar je naar zoekt. Sommige dingen werden 2 keer uitgelegd en dan met een andere tekst, dus niet consistent. De loketknop moets er uit want die heeft nooit goed gewerkt. De huisstijl wilden we niet veranderen maar de look & Feel moest wel wat “kekker”. En we moesten vooral vindbaar worden

Marga Boneschansker

Coordinator Lab, algemeen juris

Lab Toekomstige Generaties

Het Lab werkt hard om de rol van Ombudspersoon officieel erkend te krijgen en de rechten van toekomstige generaties in de Nederlandse wet vast te leggen. Tot die tijd neemt Het Lab zelf de taak van Ombudspersoon op zich.

De Rol van de Ombudspersoon

De Ombudspersoon is een neutrale persoon die verschillende problemen onderzoekt en hier uitspraken over doet. Jan van de Venis, onze huidige Ombudspersoon, heeft al gewerkt aan onderwerpen als educatie, landbouw, natuur en kunstmatige intelligentie, met hulp van een junior Ombudspersoon.

De Ombudspersoon beoordeelt alle ingebrachte kwesties en rapporteert hierover. Daarbij gebruikt hij een uniek toetsingskader en toekomstgerichte scenario’s. Ook zorgt de Ombudspersoon ervoor dat deze kwesties onder de aandacht komen van de politiek, wetgevers en andere belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel van dit werk is het pleiten voor de rechten van toekomstige generaties.

We zijn ook blij dat Steven een nieuwe website voor ons heeft gemaakt. De site is nu niet alleen goed vindbaar, maar heeft ook de juiste look & feel die we zochten. Alles is nu overzichtelijk en makkelijk te vinden.

Kortom, Het Lab en de Ombudspersoon zetten zich in voor een betere toekomst, met transparantie en verantwoording. Dankzij de nieuwe website kunnen we deze missie nog beter ondersteunen.

Sleep
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.